رسول دلیری

رسول دلیری

مشاور و مدرس کسب و کار

متخصص کسب و کار دیجیتال

سوابق کاری

 • فعال حوزه بازارهای مالی و سرمایه از سال 1397
 • فعال حوزه بازرگانی و تجارت از سال 1393
 • فعال حوزه مدیریت کسب و کار از سال 1387
 • فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 1380

سوابق علمی و پژوهشی

 • مدیریت عالی کسب و کار DBA
 • کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
 • مدیریت ارشد کسب و کار MBA
 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر

خدمات مشاوره

 • مشاوره مالی و سرمایه گذاری
 • مشاوره بازرگانی بین الملل
 • مشاوره مدیریت کسب و کار
 • مشاوره کسب و کار دیجیتال

خدمات آموزشی

از سال 1380 تا به امروز با شرکت در دوره های آموزشی آزاد، دانشگاهی و بین المللی، افتخار حضور در فضای آموزشی و پژوهشی و همکاری با موسسات آموزشی، دانشگاه ها، شرکت های خصوصی و سازمان ها را دارم و طی این مدت در زمینه های زیر در حال ارایه خدمات آموزش می باشم.

 • آموزش اقتصاد دیجیتال
 • آموزش بازاریابی دیجیتال
 • آموزش تجارت الکترونیک
 • آموزش کسب و کار دیجیتال

Rassoul Daliri

Digital Business Consultant

MBA (Master Business Administration)

DBA (Doctorate of Business Administration)

Active in the field of digital business development and management since 2001 as a trainer, technical, and consultant.