مشاوره کسب و کار در مشهد

ارایه خدمات مشاوره کسب و کار در مشهد بر پایه سالها تجربه در راه اندازی، توسعه و مدیریت کسب و کار و مشاوره کسب و کار به افراد، شرکت ها و مجموعه های مختلف در شهر مشهد. کسب و کار مفهومی عمیق دارد، طبیعی است که هر فردی بر پایه استعداد، توانمندی و مهارت های خود قادر به پوشش بخشی از موضوعات مرتبط در این فضای گسترده را داشته باشد. از سویی دیگر عوامل بیرونی نیز دائما در حال اثرگذاری و تغییر محیط هستند. با این تفاسیر اهمیت استفاده از تجارت و خدمات خبرگان کسب و کار، کمک می کند تا پیمایش این مسیر برای یک کارآفرین، مدیر و یا فعال اقتصادی تسهیل گردد.

خدمات مشاوره کسب و کار در مشهد

بر پایه شناختی که ما از فضای اقتصادی و کسب و کار در شهر مشهد داریم در زمینه های زیر می توانیم خدمات مشاوره کسب و کار را به شما عزیزان ارایه دهیم.
  • بررسی صورت مساله های کسب و کار برای استارتاپ و کسب و کارهای جدید
  • تجزیه و تحلیل تجاری و بررسی میزان بازدهی سرمایه گذاری
  • بررسی مناطق جغرافیایی، طبقه بندی مخاطبان و بازار هدف
  • تهیه طرح های تجاری و توجیهی
  • مشاوره و آموزش راه اندازی و توسعه کسب و کار
  • مشاوره و آموزش مدیریت کسب و کار
  • برنامه ریزی و انجام تحقیقات بازار
  • طراحی و تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغات
  • مشاوره و آموزش بازاریابی و فروش اینترنتی
  • مشاوره مدیریت ارتباط با مشتریان

درخواست خدمات مشاوره کسب و کار در مشهد

فرم درخواست خدمات مشاوره

تصویر کپچا