کوچینگ مالی و سرمایه گذاری

کوچینگ مالی و سرمایه گذاری، علمی است که بر بهبود وضعیت مالی مخاطبان چه ازلحاظ شخصی و چه تجاری متمرکز است.

هدف اصلی یک مربی مالی پرداختن به امتیازات موجود در نقاط روشن و تاریک مسائل مالی افراد و شرکت‌ها و همچنین رابطه عاطفی آن‌ها با پول است تا بتواند برنامه‌ای گام‌به‌گام برای کمک به مشتری در رسیدن به اهداف مالی خاص و کسب آگاهی ارائه دهد و عاداتی را برای حمایت از موفقیت مالی بلندمدت آن‌ها جایگزین و یا ایجاد کند.

مربی مالی در تلاش است تا به مشتریان خود مبانی مالی شخصی را آموزش دهد تا سواد مالی خود را بسازد.

هدف مربی مالی و سرمایه گذاری، توانمندسازی مخاطبان برای تصمیم گیری هوشمندانه مالی و سرمایه گذاری درست است.

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بسیاری از افراد برای بهبود عملکرد و رسیدن به اهداف خود از کمک مربیانشان استفاده می‌کنند. مربی پیشرفت در مسیر مطلوب و بهبود عملکرد را به ارمغان می آورد.


خدمات کوچینگ مالی و سرمایه گذاری

 • مبانی مالی و سرمایه
 • سواد مالی
 • هوش مالی و اقتصادی
 • روانشناسی مالی
 • تحلیل‌ بازارهای مالی و سرمایه
 • تدوین استراتژی مالی
 • هدف گذاری مالی
 • افزایش درآمد
 • بودجه بندی و برنامه ریزی مالی
 • حفاظت و مدیریت سرمایه
 • اهرم های مالی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت نقدینگی و گردش مالی
 • مدیریت سبد سرمایه گذاری

درخواست خدمات کوچینگ مالی و سرمایه گذاری

جهت استفاده از خدمات کوچینگ مالی و سرمایه گذاری فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

فرم درخواست خدمات کوچینگ

تصویر کپچا