مشاوره استراتژی دیجیتال

مشاوره استراتژی دیجیتال به یک مجموعه کمک می کند تا با بهره برداری از فناوری‌های دیجیتال به خلق مدلی جدید از کسب و کار موجود خود پرداخته و با تغییر و یا ایجاد محصولات و خدمات متناسب با فرصت ها و ظرفیت های بوجود آمده کسب و کار دیجیتال، ارزش پیشنهادی بروز و متمایزی به مشتری خود ارایه دهد.

واقعیت این است که تمامی مجموعه خواه و ناخواه، دیر یا زود باید به تدوین استراتژی دیجیتال مجموعه خود بپردازند، در غیر اینصورت متاسفانه طی سالیان بعد اثری از کسب و کارهای تغییرناپذیر نخواهد بود و از چرخه ارایه دهندگان حذف خواهند شد.

استراتژی دیجیتال

استراتژی دیجیتال بر استفاده از فناوری برای بهبود عملکرد کسب و کار تمرکز دارد، این می تواند به معنای ایجاد محصولات جدید یا مهندسی مجدد محصولات و خدمات موجود باشد.

استراتژی دیجیتال مسیری را که یک سازمان برای ایجاد مزیت های رقابتی جدید با فناوری در پیش خواهد گرفت و همچنین تاکتیک هایی را که برای دستیابی به این تغییرات استفاده خواهد کرد، مشخص می کند. معمولاً این روال شامل تغییراتی مدل‌های کسب‌وکار می‌شود، زیرا فناوری جدید این امکان را برای شرکت‌های نوآور فراهم می‌کند که خدماتی را ارائه کنند که قبلاً امکان‌پذیر نبود.

ابعاد استراتژی دیجیتال

ابعاد استراتژی دیجیتال، بر اساس گزارش شرکت سی‌جی‌آی، حوزه‌های کلیدی کسب‌وکار هستند که باید در تدوین استراتژی دیجیتال مناسب جهت بهره‌برداری موثر از فناوری‌های دیجیتال در نظر گرفته شوند. این ابعاد عبارتند از:

  • مدل کسب‌وکار
  • ارزش کسب‌وکار
  • فرهنگ سازمانی
  • کانال‌های فیزیکی و دیجیتال
  • توانمندسازهای دیجیتالی شدن

ابعاد استراتژی دیجیتال

انواع استراتژی دیجیتال

استراتژی‌های دیجیتال به طور کلی در دو دسته استراتژی‌های تهاجمی و تدافعی قرار می‌گیرند. هدف کلی استراتژی‌های دیجیتال تهاجمی، تغییر بنیادین ابعاد کسب‌وکار و یا ایجاد مدل کسب‌وکار جدید با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به منظور خلق ارزش بیشتر و یا متفاوت است. در نقطه مقابل، استراتژی‌های دیجیتال تدافعی با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و در معرض ریسک سازمان در مسیر دیجیتالی شدن، بهبود فرآیندها و ارتقای مدل کسب‌وکار کنونی را هدف قرار می‌دهند. انواع استراتژی‌های دیجیتال تهاجمی و تدافعی به شرح زیر می‌باشند.

استراتژی‌های دیجیتال تهاجمی

بازآفرینی مدل کسب‌وکار

در این استراتژی، مدل کنونی کسب‌وکار به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های عمده و یا پاسخگویی به تهدیدهای ایجاد شده به مدل کسب‌وکار مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال تغییر می‌یابد. با تغییر پلتفرم، زنجیره ارزش سازمان در راستای تغییر مدل کسب‌وکار بازتعریف می‌گردد. در مدل کسب‌وکار مبتنی بر پلتفرم دیجیتال، خلق ارزش در یک فضای تعاملی با مشارکت تمامی دینفعان و به صورت پیوسته صورت می‌گیرد.

تغییر در زنجیره ارزش

در این راهبرد با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، ورود به بازارهای جدید و بهره‌برداری از منابعی در زنجیره تأمین سازمان که تاکنون قابل استفاده نبوده‌اند مورد توجه قرار می‌گیرد.

ارائه محصولات و خدمات نوین

در این راهبرد با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و روش‌های نوآورانه، محصولات و خدمات دیجیتالی نوین در پاسخ به تقاضاها و انتظارات جدید مشتریان طراحی و ارائه می‌گردند.

استراتژی‌های دیجیتال تدافعی

بهبود محصولات و خدمات کنونی

در این راهبرد جهت پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان فعلی، نحوه عرضه محصولات و خدمات موجود با استفاده از فناوری‌های دیجیتال بهبود می‌یابد. در این راستا، سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی محصولات و خدمات مد نظر قرار می‌گیرد.

ارتقای کانال‌های توزیع

سرمایه‌گذاری در کانال‌های توزیع دیجیتال و ارتقای آنها برای تسهیل دسترسی و استفاده مشتریان از محصولات و خدمات و بهبود تجربه دیجیتال آنها، هدف اصلی این استراتژی است. همچنین از این طریق، امکان تعامل بیشتر با مشتریان و مشارکت دادن آنها در فرآیند بهبود محصولات و خدمات نیز فراهم می‌گردد.

بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها

در این راهبرد با هدف کاهش هزینه‌ها، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر پایه فناوری‌های دیجیتال به منظور بهبود کارآیی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

تمرکز استراتژی دیجیتال

تمرکز استراتژی دیجیتال، در عین جامعیت آن می‌تواند ارائه بهتر خدمات به گروهی از ذی‌نفعان و یا برطرف ساختن نیاز واحد خاصی از سازمان باشد.

ایجاد یک راهبرد تحول دیجیتال، می‌تواند هماهنگی کلی، اولویت‌بندی و اجرای تحول دیجیتال در یک سازمان را امکان‌پذیر سازد. این استراتژی باید طیفی از استراتژی‌های کارکردی در حوزه‌های مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات و استراتژی‌های بازاریابی در حوزه‌های محصول، بازار و فرآیند را در بر گیرد.

هرچه استراتژی دیجیتال سازمان شفاف‌تر باشد و به صورت یکپارچه در سطح سازمان تدوین گردد، موفقیت بیشتری در مسیر تحول دیجیتال حاصل می‌شود. درواقع، راهبرد دیجیتال، پیشران تحول دیجیتال است و اتخاذ استراتژی دیجیتال مناسب، اولین گام در مسیر تحول دیجیتال در سازمان محسوب می‌شود.

خدمات استراتژی دیجیتال

جهت استفاده از خدمات مشاوره، تدوین، طراحی و پیاده سازی استراتژی دیجیتال در فضای کسب و کار خود، از صفحه مشاوره و تماس درخواست خود را ارسال نمایید.